Zadzwoń do nas: 881-780-780 lub 883-780-780

Home » Pompy ciepła

Pompy ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem wymuszającym przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej (w pompach ciepła sprężarkowych) lub energii cieplnej (w pompach absorpcyjnych).

Pompy ciepła najczęściej mają zastosowanie w:

  • gospodarstwach domowych (chłodziarki, zamrażarki)
  • przetwórstwie spożywczym (chłodnie, zamrażalnie, fabryki lodu)
  • klimatyzacji pomieszczeń (chłodzenie pomieszczeń)
  • chłodnictwie
  • ogrzewaniu pomieszczeń ciepłem pobieranym z otoczenia (z gruntu, zbiorników wodnych lub powietrza)

Rodzaje pomp ciepła:powietrze-powietrze, powietrze-woda, powietrze-ziemia.
W chłodziarkach i zamrażarkach ciepło jest „wypompowywane” z przechowywanych produktów (co obniża ich temperaturę) a oddawane do pomieszczenia, w którym stoi lodówka lub zamrażarka. Pompa ciepła zastosowana do ogrzewania pomieszczeń „wypompowuje” ciepło z otoczenia o niskiej temperaturze (z gruntu lub powietrza na zewnątrz budynku) i po podniesieniu temperatury czynnika roboczego oddaje ciepło do ogrzewanego pomieszczenia.

Eksploatacja instalacji grzewczej opartej na pompie ciepła jest zdecydowanie najtańsza. Koszt eksploatacji ogrzewania opartego na tradycyjnych nośnikach energii takich jak węgiel, gaz ziemny, olej opałowy czy prąd elektryczny jest dużo wyższy niż w przypadku systemu z pompą ciepła. Pompa ciepła jako urządzenie napędzane enrgią elektryczną może, w celu obniżenia kosztów eksploatcji, pracować na tzw. nocnej taryfie. Należy dążyć do zmaksymalizowania czasu pracy pompy w nocy i zminimalizowania czasu pracy w dzień.

Dobór pompy ciepła powinien być poprzedzony obliczeniami cieplnymi obiektu. W obliczeniach tych ujmuje się zyski ciepła jawnego i utajonego, infiltrację powietrza i wentylację. Istotne jest także położenie geograficzne, wietrzność, nasłonecznienie i inne specyficzne elementy istotne dla ogrzewania lub klimatyzacji obiektu. Jeśli którykolwiek z czynników nie zostanie uwzględniony to bilans cieplny nie będzie zgodny z rzeczywistością. Może to spowodować poważną różnicę pomiędzy rzeczywistym a wyliczonym zapotrzebowaniem mocy. Konsekwencją tego będzie dobór pompy ciepła o nieodpowiedniej mocy.

 

Sprawdź ofertę pomp ciepła powietrze-powietrze