Zadzwoń do nas: 881-780-780 lub 883-780-780

Home » Porady » Dlaczego instalacji mogą dokonywać tylko certyfikowani monterzy

Dlaczego instalacji mogą dokonywać tylko certyfikowani monterzy

montaz

Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych flurowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 881) personel powinien posiadać odpowiedni certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.
Certyfikat jest wymagany podczas działań wykonywanych na urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pompach ciepła, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane:
– konserwacja lub serwisowanie;
– instalację (instalowanie)
– odzysk;
– kontrola szczelności urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 3 kg lub większej oraz urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane w ilości 6 kg lub większej, w hermetycznie zamkniętych systemach, które są jako takie oznakowane.